Sundt arbejdsmiljø kræver bedre normeringer

Men vi kan ikke gøre det alene. Jeres fortællinger om normeringernes betydning for det enkelte barns trivsel og udviklingsmuligheder såvel som for jeres arbejdsmiljø er det, vores indsats skal næres ved.

Derfor har en stor del af PMF Fyns arbejde – både det formelle og det mere aktivistiske – igennem de seneste par år handlet om at udbrede budskabet om, at normeringerne skal forbedres, og at der er brug for fastsatte minimumsnormeringer – allerhelst på landsplan, men alternativt besluttet af de enkelte kommuner.

 

Budskabet spreder vi indadtil i vores egen organisation – senest med bestyrelsens udtalelse på generalforsamlingen i april. Du kan læse udtalelsen her (link).

Vi synes, det er vigtigt, at ethvert medlem af PMF Fyn har muligheden for at kende sin fagforenings holdninger på dette punkt og for at se, at vi til stadighed forsøger at forbedre arbejdsmiljøet også på dette, det måske allersværeste punkt, fordi arbejdsgiverne desværre langt hed ad vejen kun ser her-og-nu-udgifterne og ikke gevinsterne på arbejdsmiljøet, der på længere sigt også vil betyde økonomiske gevinster.

 

I endnu højere grad arbejder vi dog med at sprede budskabet udadtil – både til folketingsmedlemmer og til kommunalpolitikere. Vores seneste tiltag er, at vi henover sommeren i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2017 afleverer eller sender et postkort til alle fynske kommunalpolitikere, hvor vi opfordrer dem til i deres kommunalbestyrelse at beslutte en minimumsnormering for både vuggestue, daginstitution og sfo. Du kan se postkortet her (link)

 

Men vi kan ikke gøre det alene. Jeres fortællinger om normeringernes betydning for det enkelte barns trivsel og udviklingsmuligheder såvel som for jeres arbejdsmiljø er det, vores indsats skal næres ved. Det er derfor helt afgørende, at I får drøftet normeringsforholdene med jeres arbejdsgivere på jeres lokale MED-møder eller personalemøder med MED-status og får jeres bekymringer og ønsker ført til referat. Også eventuelle høringssvar er oplagte muligheder for at synliggøre normeringsudfordringerne og jeres svar på at mindske dem.

 

Skal vi for alvor gøre noget godt for børnenes trivsel og jeres arbejdsmiljø, er der kun én ting at gøre: Sæt normeringerne på dagsordenen og stil krav om en minimumsnormering!