Demonstration: STOP BØRNEBESPARELSERNE

Mandag den 18. januar 2016, kl. 17.00 – på Flakhaven i Odense

Program

17.00 Velkomst
         Flemming Linnebjerg, formand, Odense ForældreOrganisation

17.05 Rikke Hunsdahl, formand, BUPL Fyn

17.07 Anne-Mette Kæseler Jensen, formand, Odense Lærerforening

17.09 Hanne Winther Jørgensen, sektorformand, FOA

17.11 Jytte Kristensen, kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd

17.13 Anne Jørgensen, regionsformand, Dansk Socialrådgiverforening

17.15 Frank Lundgren, formand, PMF Fyn

17.17 Hanne Ellegaard, formand, Socialpædagogerne Lillebælt

17.19 Susanne Crawley Larsen, rådkvinde, Børn- og Ungeforvaltningen

17.24 Anker Boye, borgmester

17.30 Tak for i dag
         Flemming Linnebjerg, formand, Odense ForældreOrganisation

Afslutningsvis vil der være en symbolsk handling, som markerer modstanden mod børnebesparelserne.