Cafémøde om arbejdsskader

Efter loven kan en arbejdsskade anerkendes som en ulykke, hvis en personskade er forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage og er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Det fælles arbejdsmiljøsamarbejde mellem BUPL Fyn og PMF Fyn, havde inviteret til cafémøde den 26.maj. Der kom 37 ledere, AMR eller TR, 11 der var medlem af PMF, 3 der var medlem af lederforeningen og 24 medlem af BUPL. Der var arbejdspladser hvor både AMR, TR og ledere deltog.

I 3 timer var der oplæg ved og debat med Per Griger-Rene’, arbejdsmiljøkonsulent i FOA og ekspert i arbejdsskader.  Formålet med dagen var at sætte fokus på arbejdsskader, arbejdsulykker og vold.

 

Det blev en livlig aften hvor deltagerne blev udfordret på deres kompetencer, viden og fik redskaber med hjem.  Formen byggede på dialog med videns delen og erfaringsudveksling. Her er nogle gode råd :

 

Arbejdsgiverens forpligtigelse:

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde helbredskader, som rammer de personer der er ansat i arbejdsgiverens tjeneste..  Det skal ske senest 9 dage efter at skade er sket.

Du har først sikkerhed for at din skade er anmeldt, når du får en kvittering fra arbejdsgiverens forsikringsselskab.  Sørg altid for at få en kvittering. Det er ikke nok med en kopi af arbejdsgiverens anmeldelse.

 

1.års frist:

Du skal være opmærksom på, at sidste frist, for at du kan rejse krav om erstatning er et år fra arbejdsskadens indtræden eller 1 år efter, du har kendskab til at sygdommen skyldes arbejdet.

 

Afgrænsning mellem arbejdsulykke og arbejdsbetinget lidelse (erhvervssygdom)

Skader, der opstår som følge af kortere påvirkning af op til 5 dage, kan anerkendes som ulykker.

Skader, som følge af påvirkninger over 5 dage, vurderes som arbejdsbetinget arbejdsskade efter reglerne om erhvervssygdomme.

 

Arbejdsulykker: Betingelser for at anerkende en ulykke:

Efter loven kan en arbejdsskade anerkendes som en ulykke, hvis en personskade er forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage og er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

 

En psykisk skade anerkendes som en ulykke, hvis der er sket en voldsom psykisk påvirkning af op til 5 dage eller hvis der har været en enkeltstående voldsom psykisk hændelse.

 

Anmeldelsen skal senest være forsikringsselskabet i hænde inden 9 dage fra skadedagen at regne.

 

Vold, trusler eller krænkelser.

Anmeldelse efter arbejdsskadeloven hurtigst muligt, senest inden for 1 år.

Politianmeldes ift. Voldsofferloven inden 72 timer efter hændelse. Husk at få en kvittering fra politiet.

Anmeldelse til Erstatningsnævnet inden 2 år – ved udfyldelse af et særligt anmeldelsesskema, der indgives til det lokale politi.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan være erstatningsansvarlig hvis skaden skyldes manglende planlægning, instruktion, tilsyn eller fejl begået af andre ansatte.

Tjek om der er evt. private forsikringer.

 

Se i øvrigt : https://www.foa.dk/Afdelinger/PMF-Fyn/Arbejdsmiljoe