Tilbud om akademiuddannelse i inklusion og eksklusion

Social- og Sundhedsskolen Fyn udbyder igen akademiuddannelse til de pædagogiske assistenter i inklusion og eksklusion, så hvis du ikke er blandt de få, der allerede har været på uddannelsen, så har du som pædagogisk assistent muligheden for at blive tilmeldt.


Uddannelsen starter i uge 49 2015 og slutter i uge 4 2016.  Du kan læse mere om uddannelsen på her!

 
 
Økonomi under uddannelse

SVU

Der kan søges SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) som kompensation for din løn. SVU er 80 % af den højeste dagpengesats. Se, hvordan du søger SVU på www.svu.dk

 

 

Den kommunale kompetencefond

Der kan samtidig søges midler fra den kommunale kompetencefond, som blev etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2013.

 

Ansøgning til fonden foregår på følgende måde:

  • Der kan søges op til 25.000 kr. pr. ansat pr. år fra Fonden.
  • Ansøgningen underskrives af den ansatte, dennes leder samt den (lokale) repræsentant for den forhandlings- og aftaleberettigede organisation, der er part i denne aftale. Ansøgninger fra flere personer fra den samme arbejdsplads, der søger den samme aktivitet, kan indsendes som en samlet ansøgning.

 

Du kan læse mere om Den kommunale kompetencefond på hjemmesiden