Lokale aftaler om minimumsnormeringer

Træk i arbejdshandskerne, og sæt en bundgrænse for, hvor lave normeringerne må være på dagpasningsområdet i DIN kommune

I et brev, som er uddelt til samtlige fynske kommunalpolitikere under eftersommerens budgetforhandlinger, opfordrer PMF Fyn byrådspolitikerne til at tage arbejdshandskerne på og lave aftaler om lokale minimumsnormeringer for vuggestuer, daginstitutioner og skoler.

Faktisk forærer vi dem – sammen med brevet – et sæt fine, røde arbejdshandsker påtrykt teksten: FLERE VARME HÆNDER, som de passende kan trække på. Læs brevet her.

 

Kampagnen udspringer af afdelingsbestyrelsens årlige konference i juni måned i år, hvor der blev besluttet en særlig indsats for at opnå bedre normeringer.

 

Kravet om faste rammer for, hvor mange børn hver enkelt voksne i gennemsnit skal tage vare på i vores institutioner, er også rejst op til folketingsvalget i juni. Her rejste FOA kravet sammen med BUPL og forældreorganisationen FOLA. Men hverken valget eller regeringsskiftet har givet os landsdækkende grænser for normeringerne. Derfor rejser vi nu også kravet lokalt.

 

I nogle kommuner kan der være aftalt yderligere normeringsaktiviteter. Kontakt din lokale tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant, hvis du vil være med.