BØRN BEHØVER TÆTTE VOKSENRELATIONER

”Det virker som om, der er underbemandet om morgenen.” – Sådan lyder det fra en mor, der bekymret afleverer sit barn i daginstitution morgen efter morgen. ”Nogle dage møder jeg ikke en voksen, når jeg afleverer mit barn om morgenen, og det med at vinke farvel til mor eller far med en voksen, kan vi godt glemme alt om.” – Sådan opleves morgenerne i en dansk daginstitution af en anden mor.

Er det en god start på dagen for vores børn?

Er det en god start på dagen for forældrene, som skal kunne gå trygt på arbejde?

Omsorgsfulde voksne med tid til at se og imødekomme det enkelte barns unikke behov for trivsel og læring vil altid være en forudsætning for børns evne til at blive den bedst mulige udgave af sig selv og tilegne sig vores samfunds sociale mønstre.

Når leg, spil og samvær mellem vores børn i stigende grad foregår på digitale medier, hvor kropssprog, mimik og reaktionsmønstre ikke direkte kan afkodes og ”oversættes” til medmenneskelige relationer, bliver det endnu mere betydningsfuldt, at vore børn omgives af gode, levende rollemodeller, som er en nødvendighed for udviklingen af deres personlige og sociale kompetencer.

De voksne rollemodeller fylder i dag alt for lidt i vores børns liv. Mor og far er på arbejde – ofte også i det der burde være fritid og ferie, og de voksne i daginstitutioner og skolefritidsordninger har mindre tid til det enkelte barn end nogensinde før.

I PMF Fyn ønsker vi for alle børn, at de ses og mødes af voksne, dér hvor de er, og på børnenes præmisser. Derfor skal normeringerne forbedres – også gerne via en minimumsstandard fastsat af vores folketing.

Børn har krav på tid sammen med voksne.

Forældre, der overlader deres børn i andres varetægt, har krav på at kunne gøre det i forvisning om, at deres barn bliver set, hørt og talt med hver dag.

Det skal normeringerne på vores daginstitutioner og i vores skolefritidsordninger tilgodese.

Det anbefaler vi i PMF Fyn politikerne at gå til valg på og danskerne at stemme efter ved det kommende folketingsvalg.

Vedtaget på PMF Fyns generalforsamling den 23. april 2015