LIGE BØRN LEGER BEDST – OG LEVER LÆNGERE…

  • 50.000 danskere er nu faldet ud af dagpengesystemet – det svarer til ca. en fjerdedel af Odenses befolkning.
  • Ca. 45.000 danskere lever i en mere end 3-årig periode af deres liv under fattigdomsgrænsen – 170.000 oplever at være fattige igennem mere end 1 år.
  • Mellem 10.000 og 12.000 danske børn lever i en mere end 3-årig periode af deres liv under fattigdomsgrænsen – 40.000 børn i Danmark mærkes af fattigdom igennem mere end 1 år.

Det er de barske realiteter, som tal fra AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) tydeligt beskriver – og de står i skærende kontrast til ulighedsprædikanternes udmeldinger om, at der findes ikke fattige i Danmark!

”Ulighed skaber dynamik,” påstår de ligefrem. Vi er andre, som ser en anden virkelighed, hvor ulighed kun graver grøfter mellem mennesker og medfører tab af muligheder og livskvalitet og marginalisering af et stigende antal borgere. Derfor ønsker vi en politik og et samfund, der går til kamp mod uligheden.

I PMF Fyn vil vi et Danmark, hvor vore børns uddannelsesmuligheder, ernærings- og sundhedstilstand, livskvalitet og levealder ikke ”arveligt” forringes af, at nogle familiers indkomstgrundlag i ulighedens hellige navn holdes nede på et niveau under fattigdomsgrænsen.

Vi vil et Danmark, hvor udgangspunktet er, at ledighed og sygdom ikke er selvforskyldte tilstande, og hvor:

  • dagpengesystemet er tilpasset konjunkturændringerne, og forsikrede ledige er sikret et anstændigt forsørgelsesgrundlag
  • dagpengesystemet giver lettere adgang til genoptjening af dagpengeretten, og alle timer tæller
  • sygedagpenge sikrer en anstændig forsørgelse for vore syge og udbetales for alle dage – også ”skæve” helligdage
  • fleksjobbere, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, pensionister og SU-modtagere sikres en forsørgelse, der modvirker marginalisering
  • der gives bedre betingelser for mønsterbrydning; i dag ender mere end 40 % af børn i ufaglærte familier selv som ufaglærte

Kort sagt: I PMF Fyn vil vi et Danmark, hvor ingen lades i stikken, og som er trygt for vore børn at vokse op i. Det opfordrer vi politikerne til at gå til valg på og danskerne til at stemme efter, når vi inden længe igen skal til stemmeurnerne.

Vedtaget på PMF Fyns generalforsamling, den 23. april 2015