Ny fritvalgsordning for pædagogmedhjælpere fra 1. april

Der er aftalt 0,41 % i et såkaldt fritvalgstillæg til alle månedslønnede pædagogmedhjælpere, der er omfattet af en pensionsordning

Den nye fritvalgsordning træder i kraft den 1. april 2016, dog skal du give din arbejdsgiver besked om dit valg senest den 1. februar 2016.

BEMÆRK AT DE 0,41 % UDMØNTESD FORSKELLIGT, ALT EFTER OM DU ALLEREDE ER OMFATTET AF DEN EKSISTERENDE SENIOR FRITVALGSORDNING (for 55+ årige).

Fritvalgsordning for pædagogmedhjælpere under 55 år
For pædagogmedhjælpere der ikke er omfattet af senior fritvalgs ordningen kan der pr. 1. april 2016 vælges imellem 0,41 % udbetalt som løn eller 0,41 % som pension. Valget meddeles arbejdsgiver skriftligt, senest 1. februar 2016.

Foretages der intet valg, er tilbagefaldet kontant udbetaling af fritvalgstillægget.

Fritvalgs ordning for pædagogmedhjælpere over 55 år (senior frit valg)
Når du som pædagogmedhjælper opnår en alder, hvor du omfattes af senior fritvalgsordningen, ”overgår” de 0,41 % til denne ordning. En pædagogmedhjælper der har valgt kontant udbetaling, vil således opleve, at denne kontante udbetaling forsvinder, og i stedet bliver til pensionsindbetaling.

55+ årige pædagogmedhjælpere kan vælge imellem 5 seniorfridage + 0,41 % i ekstra pensionsindbetaling

eller

Ren ekstra pensionsindbetaling i stedet for seniorfridagene. Vælges der pension, indbetales der ekstra 2,29 % i pensionsbidrag (i stedet for de 5 fridage) + de nye 0,41 % i pensionsbidrag, i alt 15.64 %.

Foretages der intet valg, er tilbagefaldet ekstra pensionsindbetaling.

Omvalg
For begge ordninger gælder, at der kan foretages omvalg én gang årligt. Dette meddeles arbejdsgiver skriftligt, senest d. 1. oktober, og vil derefter have virkning fra den efterfølgende 1. januar og frem.

Det er meget vigtigt, at pædagogmedhjælpere allerede i kalenderåret FØR de fylder 55 år, overholder fristen, og giver arbejdsgiver besked senest den 1. oktober, hvis der ønskes seniorfridage.

Giv derfor din leder besked senest den 1. februar 2016, om du ønsker pensionsforhøjelse eller løn.

I nogle kommuner har man et særligt skema til formålet - under alle omstændigheder er det en god ide at kontakte din leder.