7-ugers uddannelsesmodul i inklusion og eksklusion under akademiuddannelsen i socialpædagogik

Er du uddannet pædagogisk assistent eller på anden måde uddannelsesparat, erfaren pædagogmedhjælper, så er her et tilbud til dig.

Social- og Sundhedsskolen Fyn tilbyder i ugerne 21-27 et 7-ugers uddannelsesmodul i inklusion og eksklusion.

Har du lyst til blot at dygtiggøre dig indenfor dette tema, har du her mulighed for at gøre det.

Har du mod på mere uddannelse, har du også mulighed for over tid at stykke flere moduler sammen fra erhvervsuddannelsespaletten, så du kan gennemføre en hel erhvervsakademiuddannelse (svarende til 60 ECTS-point).

Akademiuddannelsen er på et uddannelsesniveau inden diplomniveauet og giver formel adgang til diplomuddannelserne.

Hvis du er i arbejde, skal der aftales orlov til uddannelse med din leder, og der kan søges om SVU-godtgørelse for dig. Herudover kan der søges om betaling af deltagergebyret på kr. 7000,- fra Kompetencefonden.

Hvis du er ledig, skal det aftales med dit jobcenter, at uddannelsen indgår i din jobplan.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen, så kontakt uddannelseskonsulent ved Social- og Sundhedsskolen Fyn, Trine Paulsen på tlf: 63 10 27 00 eller via e-mail: trpa@sosufyn.dk.

Tilmelding: Hurtigst muligt til Social- og Sundhedsskolen Fyn, tlf. 63 10 27 00