...Er vi blevet så kyniske at vi bare lader vore medmennesker falde?

Udfaldet

Mere end 40.000 mennesker har mistet retten til deres dagpenge og står i en økonomisk svær situation.

Vi har medlemmer, der må sælge deres bolig, for at få det til at hænge sammen. Og medlemmer, der ikke kan sende deres børn på hyttetur, fordi det koster 300 kroner.

Genoptjeningsretten bør forkortes og de supplerende dagpenge forlænges, så man kan få dagpenge igen efter at have haft vikariater. Og man bør også kunne genoptjene dagpengene ved at deltage i jobrotation eller have et løntilskudsjob. Det er fuldstændigt urimeligt at mennesker, der står op hver morgen og passer et arbejde, ikke efterfølgende bliver berettiget til dagpenge.