Dementi

I PMF Fyns nyhedsbrev uge 13 2014 bragte vi en orientering om, at det nu var muligt for elever at ”hoppe ind og ud” af perioder med nedsat kontingent.

Baggrunden var, at FOAs a-kasse sammen med et medlem har kørt en sag igennem klagesystemet, hvor medlemmet den 12. juni 2013 fik medhold med en afgørelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA), som giver eleverne lov til at ”hoppe ind og ud” af perioder med fritagelse for betaling af medlemsbidrag.

Den nyhed skulle vi aldrig have bragt…

…for den afgørelse synes Arbejdsmarkedsstyrelsen åbenbart ikke om!

Beklageligvis må vi derfor bringe et DEMENTI:

Det er ikke muligt kortvarigt at afbryde en periode med fritagelse for betaling af medlemsbidrag for eksempel, hvis du som elev

  1. får supplerende arbejde, hvor den samlede indtægt kommer til at overstige den maksimale dagpengesats eller elevlønnen, eller
  2. forud for din uddannelsesstart har optjent feriedagpenge, som du under ferieafholdelse kunne have ønske om få udbetalt

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i deres vejledning gjort det klart, at du som elev på nedsat kontingent ikke kan blive fritaget for betaling af medlemsbidrag for perioder, som er på under 12 måneder, medmindre uddannelsen afsluttes indenfor 12 måneder efter seneste ansøgning om kontingentnedsættelse.

Hvis du er i tvivl, så kontakt vores medlemsafdeling på tlf. 46 97 18 00