PMF Fyns bestyrelse anbefaler et ja til overenskomst

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. april besluttede PMF Fyns bestyrelse at anbefale et ja til overenskomsten. Ikke fordi bestyrelsen er begejstret for indholdet i overenskomsten - tværtimod - men fordi den ikke mener, at vi kan strejke os til et bedre resultat i en konflikt, hvor vi sandsynligvis vil komme til at stå helt alene.

PMF Fyns medlemmer har nu modtaget urafstemningsmaterialet og får her mulighed for at stemme ja eller nej til forliget på FOA’s område - og dermed forliget for pædagogmedhjælperne.

Vi har i bestyrelsen for PMF Fyn diskuteret forliget og truffet beslutning om, at vi ikke kan anbefale et ja til indholdet af forliget. Det er en enig bestyrelse, der står bag beslutningen, en bestyrelse, som med et stort flertal, samtidigt ikke mener, at vi kan strejke os til et bedre resultat i en konflikt, hvor vi sandsynligvis vil komme til at stå helt alene.

Anbefalingen fra bestyrelsen er derfor et nødtvunget ”ja” til overenskomsten.

Denne udtalelse er ikke ment som et pres på vores medlemmer for at få dem til at stemme i en bestemt retning - men som en hjælp til dem til at forstå, hvad et ja eller et nej kan indebære, så de kan føle sig bedre oplyst, inden beslutningen træffes.

Vores udgangspunkt har været, at vi ikke bare har forhandlet i skyggen af en finanskrise, men også på baggrund af det pres, der er lagt på kommunerne for at bringe udgifterne – og i sær lønudgifterne – ned. Med den forståelse har vi måttet acceptere, at der ikke var ret mange penge at forhandle om. Oveni har vi måttet trækkes med en gæld fra reguleringsordningen (som regulerer de automatiske lønstigninger i det offentlige på baggrund af lønudviklingen i det private), som er faldet negativt ud, hvad der bare har gjort det hele meget værre.

Vi synes, at forliget efterlader en række uindfriede krav. Krav som pædagogmedhjælperne har vægtet højt:

  • Der er ikke tilført nye midler til de lokale lønforhandlinger.
  • Der ikke er slået ring om den enkelte faggruppes tilbageløbsmidler.
  • Vi ikke har fået opfyldt kravet om øget tryghed i ansættelsen og andre af de gratis eller billige OK-krav, som vi havde opstillet forud for forhandlingerne.
  • Vi har ikke kunnet aftale betaling og/eller afspadsering for arbejde uden for normal arbejdstid som erstatning for 17-06-tillægget og 37/3-afspadseringen som vi mistede ved sidste overenskomstindgåelse.
  • Og allervigtigst, reallønnen oppebæres ikke henover overenskomstperioden – set henover begge år. Det Økonomiske Råd (DØR) har beregnet, hvor meget, de forventer, priserne stiger henover overenskomstperioden.

Derudover risikerer vi, at et eventuelt regeringsindgreb i den igangværende lærerlockout vil betyde en lønstigning til lærerne som en slags plaster på såret. En lønstigning, som alle offentlige ansatte vil komme til at betale igennem reguleringsordningen, og som dermed kan få yderligere forringende virkning på forliget for alle FOA’s faggrupper.

Men har vi da slet ikke fået noget?

Jo, på andre områder – og i særlig grad på elevområdet – kan vi i PMF Fyn genkende vores overenskomstkrav:

  • Alle elever omfattes af KTO-aftalen om fravær af familiemæssige årsager, herunder løn under barsel, ret til 8 ugers graviditetsorlov og omsorgsdage.
  • FOA får fremover underretning ved ophævelse af elevkontrakter, hvor vi hidtil har oplevet at rigtigt mange elever er forsvundet ud af uddannelsen, uden at vi overhovedet har vidst noget om det og har haft mulighed for at hjælpe dem.
  • GVU-lønnen reguleres som følge af et efterslæb fra 2011 med ca. 810 kr. om måneden.
  • Forbedring af pædagogmedhjælpernes pensionsordning, idet karensperioden, inden man som ansat modtager pensionsindbetaling, nedsættes fra 12 til 10 måneder
  • Ret til delpension/gradvis tilbagetrækning for seniorer

Men hvad nu, hvis det bliver et nej?

Hvis der er et flertal for et nej i FOA, så ender vi i en konflikt. Problemet er bare, at vi denne gang har svært ved at se, hvad en konflikt skal føre til. Vi kommer med meget stor sandsynlighed til at køre en konflikt på resterne af en – på det tidspunkt – overstået lærerlockout, og det bliver derfor meget svært at overbevise en hel befolkning om, at vi gør det rette, hvis vi så hurtigt bringer samfundet ud i en ny omfattende konflikt.

I bestyrelsen tror vi derfor ikke på, at en konflikt denne gang kan føre til et bedre resultat eller have den fornødne opbakning i befolkningen.

Men hvad så?

Det er het op til hvert enkelt medlem selv at vurdere, hvad man vil stemme. Vigtigt er det bare, at alle benytter sig af sin demokratiske ret og deltager i urafstemningen.

Og når man så er færdig med at vurdere og debattere f.eks. med kollegerne, og man alligevel sidder tilbage uden flere argumenter, men stadig med en følelse i maven om, hvad der er det rigtige at stemme, så kan det godt være, at man er nødt til at smide alle de saglige argumenter væk og stemme med sit hjerte. – Det har der aldrig været noget galt i.

Tillidsrepræsentanter, din fællestillidsrepræsentanter og kontoret står selvfølgelig til rådighed, hvis der er spørgsmål.

PMF Fyns egne krav kan sammen med linket til forbundets side om urafstemningen findes nederst på denne side.