Lærer lockout

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter som arbejder i skolen f.eks. som undervisningsassistenter, skal møde på arbejde tirsdag og følge arbejdsgiverens anvisninger.

Når undervisningen bliver aflyst, fordi lærerne er lockoutede fra skolen, kan pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter blive pålagt at føre tilsyn med eleverne. Men ikke mere end det tilsyn, de plejer at varetage. Ellers vil det være en støtte til kommunernes lockout.

FOA og Kommunernes Landsforening (KL) er uenige om omfanget af tilsynet. FOA mener, at pædagogmedhjælperne og undervisningsassistenterne kun kan pålægges tilsyn med et reduceret antal elever.

KL derimod, skriver i deres vejledning til kommunerne, at pædagogmedhjælperen/ undervisningsassistenten kan føre tilsyn med hele klassen. FOA mener, at det er at pålægge FOAs medlemmer at dække konfliktramt arbejde.

Stadig uenige
Derfor er der onsdag blevet afholdt et haste fællesmøde mellem FOA, BUPL og KL for at afklare, hvad der er sædvanligt tilsyn. Men parterne er stadig ikke enige. Sagen vil efter påske blive rejst ved Arbejdsretten.

Mød på arbejde
FOAs anbefaling er:

”Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter skal møde på arbejde på tirsdag og følge arbejdsgiverens anvisninger," siger konsulent i FOA Overenskomst Ann-Britt Olsen til foa.dk

"Hvis de mener, de bliver sat i en uforsvarlig situation, skal de gøre arbejdsgiveren opmærksom på det, men hvis arbejdsgiveren fastholder, at arbejdet skal udføres, skal de rette sig efter det og kontakte den lokale FOA-afdeling,” understreger Ann-Britt Olsen.

For dig der er medlem af PMF Fyn, betyder ovenstående, at hvis du arbejder i skoledelen, bliver sat i en uforsvarlig situation eller bliver bedt om at føre tilsyn med flere eller andre børn end dem du plejer at føre tilsyn med, så kontakt PMF Fyn.