STOP KLs gratisrytteri

Den danske model har givet os kollektiv aftaleret – ikke diktat
Den danske model har givet os ligeværdigt partnerskab – ikke tyranni
Den danske model har givet os retten til at organisere os i fagforbund – ikke stå alene overfor ledelsen

Det gør vi i PMF Fyn – fagforeningen for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på Fyn.

KL (Kommunernes Landsforening) er gået målrettet efter konflikten. Alligevel opfører deres eget bagland i form af de lokale politikere sig nu som vor tids Pontius Pilatus og vasker hænder, når de i forsøg på at lægge ansvaret fra sig, ikke vil blande sig, men opfordrer til regeringsindgreb.

Lokalpolitikerne er KL! De har magt til at stoppe, hvad de har sat i gang og gå tilbage til forhandlingsbordet. Et regeringsindgreb vil have store omkostninger for lærerne og for den socialdemokratisk ledede regering, som skal gennemføre det. KL vil derimod køre gratis – og efterlade regeringen med blod på hænderne og lærerne uden reel aftaleret på egne arbejdsforhold.

Allerede nu rammes unge mennesker på vore ungdomsuddannelser hårdt af den lockout, KL har nedkaldt over deres undervisere. Uagtet, at mange af disse undervisere i forvejen arbejder efter de arbejdstidsregler, som KL ønsker på folkeskoleområdet. Det ignorerer KL totalt og efterlader vore elever med uddannelsesaftaler og skole-/praktikplaner som skal ændres, mistet pensum som skal indhentes på senere tidspunkter og – allerværst – nogle hindres i at komme til afsluttende eksaminer.

Om ikke mange uger vil aflyste eksaminer også være aktuelle for eleverne i afgangsklasserne på vore folkeskoler. Alt sammen fordi KL i spørgsmålet om lærernes arbejdstidsaftale har tilsidesat al realitetsforhandling og hårdnakket dikteret al magt til skolelederne – uden regulering af kollektive rammer og aftaler. ”Fagforeningerne skal ikke bestemme,” siger Michael Ziegler. Det, han og KL-toppen i virkeligheden mener, er, at skolelederen alene skal kunne bestemme. KL’s angreb på den danske model er tydeligt og uden sidestykke i nyere tid.

Den danske model har givet os kollektiv aftaleret – ikke diktat

Den danske model har givet os ligeværdigt partnerskab – ikke tyranni

Den danske model har givet os retten til at organisere os i fagforbund – ikke stå alene overfor ledelsen

Det er disse tre juveler, som KL med lockouten på lærerområdet er ved at strippe den danske model for, og det er derfor, at alle, som ønsker et arbejdsmarked, hvor almindelige lønmodtagere fortsat har indflydelse på egne arbejdsforhold, og hvor ledelsesretten reguleres af rammer og aftaler, må protestere højlydt og vedholdende.

Det, Danmarks Lærerforening udsættes for nu, kan andre faggrupper frygte at blive udsat for i fremtiden, med mindre vi i fællesskab klart siger fra overfor KLs enevældige metoder – både nu sammen med lærerne og også ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2015.

SLUT MED GRATISRYTTERI – STIL KL TIL REGNSKAB!

LÆRERNE OG FORHANDLINGSBORDET VENTER PÅ REELLE FORHANDLINGER!

 

Udtalelse - vedtaget på PMF Fyns generalforsamling den 18. april 2013