Kommunalvalget

Den 19. november 2013 bliver det afgjort hvilke politikere der de næste 4 år skal bestemme serviceniveauet i de enkelte kommune - og der med også pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenters job- og uddannelsesmuligheder.

Set med PMF Fyn "øjne" kan det kommende kommunalvalg vise sig at være et meget vigtigt valg.

Børn- og ungeområdet er under pres i mange af de fynske kommuner og ikke usædvanligt er pædagogiske asistenter og pædagogmedhjælpere oftes dem der sidder yderst når der skal spares.

Det sker en gang i mellem at et medlem spørger os hvad vores holdning er i forhold til hvem man bør stemme på. Svaret er, at vi ikke anbefaler det ene eller andet parti, men synes at det er fornuftigt hvis man kigger konkret på, hvilke partier og kandidater der vil området og vores medlemmer det bedst.

Vil du selv gøre noget?

Det er ofte nu - tæt ved valget - at mange politikere er særligt lydhøre over for forslag, kommentarer og historier i forhold til at gøre dem lidt klogere på området og vores medlemmers vilkår.

Vi synes derfor, det er en rigtig god ide, at hvis du har muligheden for at "tale en politikker til fornuft", at du så også benytter den.

Gør vi noget?

PMF Fyns bestyrelse har truffet en principiel beslutning om at vi ikke yder økonomisk støtte til politiske partier.
Dog med den tilføjelse, at der kan søges tilskud til konkrete aktiviteter der har et positivt fokus på et eller flere af følgende emner:

  • børn- og ungeområdet
  • pædagogmedhjælperes og pædagogiske assistenters roller på daginstitutions, skole og specielområderne
  • udbredelse af den pædagogiske assistentuddannelse.

Der vil samtidigt blive set på partiernes generelle politiske holdninger.

Er du selv kandidat?

Hvis du selv stiller op som kandidat til en af de fynske kommunalbestyrelser, vil vi rigtigt gerne i kontakt med dig.

Så skriv eller ring, og gør det endelig så hurtigt som muligt.