Demonstration 20. marts kl. 17.00 – 18.15

Den danske aftalemodel sættes ud af kraft i bestræbelserne på at effektivisere arbejdskraften. Aftaler, der sikrer medarbejdernes rettigheder opfattes som en forhindring for at gennemføre stram styring og der pålægges stadigt flere opgaver til medarbejderne. Det danske aftalesystem søges dermed afskaffet til fordel for uindskrænket ledelse.

Demonstration 20. marts kl. 17.00 – 18.15

i København, Århus, Odense og Aalborg

mod sammenkædningen af de offentlige overenskomstforhandlinger og

regeringens besparelser som følge af vækstplanen

 

”Lærerne er de første – hvem bliver de næste?”

 

Demonstrationen arrangeret af:

Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Dansk Magisterforening og Danmarks Lærerforening.

Herudover anbefales demonstrationen af FOA, BUPL, HK kommunal, 3f – den offentlige gruppe, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogernes Landsforbund. Det sker eksempelvis i form af støtteerklæringer samt opfordringer til medlemmerne om at deltage i demonstrationerne.

Det er afgørende, at så mange som muligt møder op til demonstrationerne, så der sendes et stærkt signal til offentligheden om, at de faglige organisationer siger fra overfor ambitionerne om, at lade de offentligt ansattes overenskomster betale for, bl.a. at der kan gives skattelettelser til erhvervslivet.

Derfor opfordres der til, at så mange som muligt deltager i demonstrationerne, som foregår her:

København: Slotspladsen

Aarhus: Store Torv

Allborg: Gammel Torv

Odense: Flakhaven

Spørgsmål vedrørende demonstrationerne kan rettes til formand for Overenskomstudvalget Gordon Ørskov Madsen (tlf. 20483297, gom@dlf.org). Praktiske og logistiske spørgsmål rettes til konsulent Thomas Hoelgaard (tlf. 24341916, thh@dlf.org) eller konsulent Bjarke Nørremark (tlf. 51343431, bno@dlf.org).

Spørgsmål vedrørende demonstrationerne kan rettes til formand for Overenskomstudvalget Gordon Ørskov Madsen (tlf. 20483297, gom@dlf.org). Praktiske og logistiske spørgsmål rettes til konsulent Thomas Hoelgaard (tlf. 24341916, ) eller konsulent Bjarke Nørremark (tlf. 51343431, ).Spørgsmål vedrørende demonstrationerne kan rettes til formand for Overenskomstudvalget Gordon Ørskov Madsen (tlf. 20483297, ). Praktiske og logistiske spørgsmål rettes til konsulent Thomas Hoelgaard (tlf. 24341916, ) eller konsulent Bjarke Nørremark (tlf. 51343431, ).