Pressemeddelelse

Er borgerpligt en menneskeret?

Udtalelse fra PMF Fyns generalforsamling den 19. april 2012.

”Gør din pligt, og kræv din ret!” Sådan lyder tidens mantra fra vores regering.

I virkeligheden er det budskab slet ikke nyt, men så gammelt, at det kan læses på fagforeningsfaner helt tilbage fra starten af 1900-tallet, og det er fortsat et princip, vi hylder.

Det kan dog let komme til at klinge hult i dag, hvor virkeligheden for 10.000 unge på Fyn er den, at det ikke er en menneskeret at få lov til at gøre sin borgerpligt. Der er ikke arbejde at få – uanset om man er ufaglært eller nyuddannet. Mangelen på praktikpladser holder næsten lige så mange væk fra uddannelse.

I et samfund som det danske må det være en menneskeret, at alle gives mulighed for at deltage efter evne. Det gælder også, når det handler om at bidrage med sin faglige og personlige kunnen og sin virkelyst – for derigennem at opnå en arbejdsidentitet, som man kan kendes på og være stolt af. Den ret har tusindvis af unge ikke i dag! De er sat udenfor på ubestemt tid!

Det er nu paradoksalt, at der blandt de unge – og ældre – som vores samfund har parkeret i ledighed, er en del pædagogmedhjælpere og unge, nyuddannede pædagogiske assistenter, som alle kunne gøre stor gavn på børn- og ungeområdet. Her spares der hovedløst; i flere kommuner så voldsomt, at der i det forgangne år har været tale om massefyringer.

På samme tid øges presset på det tilbageværende personale med krav om inklusion af flere og flere børn med særlige problemstillinger, som man tidligere tog hånd om i specialpædagogiske tilbud med flere ressourcer pr. barn.

Flere og mere krævende opgaver og færre medarbejdere til at løse dem – den matematiske formel hænger ikke sammen! Og når der så samtidigt parkeres titusindvis af mennesker i den arbejdstomme mængde – ja, så går regnestykket da slet ikke op.

Hvem er det, der ikke gør sin borgerpligt, spørger vi i PMF Fyn? – Er det den pædagogmedhjælper, der er blevet fyret på grund af besparelser, og som samfundet nu ikke har arbejde til, eller er det de folkevalgte, som skal sikre os alle den menneskeret, det er, at kunne udøve sin borgerpligt hver dag i et betydningsfuldt og værdsat job?

PMF Fyn kræver meningsfyldt arbejde og uddannelse til alle! Det er en samfundspligt – og en menneskeret!

– Et helt naturligt krav til en socialdemokratisk ledet regering.