Pressemeddelelse

Det handler i høj grad om arbejdsglæde

Svar på artikkel i Fyens stiftstidende den 7. maj 2012

Odense Kommune besluttede med det seneste budgetforlig at spare på de ansattes sygefravær. Det virker umiddelbart som en god ide – hvem vil ikke gerne være mindre syg?

I mandagsavisen bliver det gjort klart, at nøglen til besparelsen ligger i lommen hos kommunens ledere og mellemledere. Hvordan det skal foregå, giver Jimmy Streit, direktør i Børn- og Ungeforvaltningen nogle bud på.

Det er meget interessant og positivt, at det for ham handler om faglighed, trivsel og mening i arbejdet. Vi oplever ofte at vores medlemmer – pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere – ikke bliver taget alvorligt i forhold til deres faglighed. Nogle steder er det så grelt, at de degraderes i forhold til hvilke opgaver de må løse, i takt med at de dygtiggør sig. De steder er det så som så med trivslen og meningen i arbejdet, så her kan klare udmeldinger fra direktøren få en afgørende indflydelse på mange ansattes trivsel og arbejdsglæde.

Jimmy Streit beskriver også en systematisk dialog mellem leder og den syge – fokus er på ledelsen og mere rigtigt kan det næsten ikke blive. Som jeg læser det, handler det ikke om kontrol og mistillid eller om at hænge hinanden ud – de syge mod de raske. Der har jeg det så lidt sværere med det, institutionslederen i samme avis fortæller. Her er jeg meget i tvivl om ledelsens fokus er tillid eller mistillid.

Ud over at hun direkte eller indirekte, alt efter hvilket perspektiv man vælger, opfordrer de ansatte til at holde øje med og sammenligne hinandens sygefravær, så fremhæver hun, at det har haft en positiv effekt på sygefraværet, at den ansatte ikke længere kan melde sig syg til en kollega, men skal gøre det til sin leder. Som hun fortæller, er hun ”ikke i tvivl om, at de har været syge før, men det er måske sværere at sige det til lederen.”

Men det må jo betyde at medmindre lederne i hendes institution har healende kræfter som også fungerer via en telefon forbindelse, så møder medarbejdere i stigende grad syge på arbejde.

Er det så et problem? Tja, så længe man stadig kan udføre sit arbejde fuldt forsvarligt – f.eks. er nærværende, ikke smitter og at det ikke forlænger sygdomsperioden ja, så er det vel ikke det store problem.

Vi må bare se i øjnene, at der findes en del sygdomme som ikke kan leve op til ovenstående kriterier, og møder man her syg op på arbejdet, fordi det er svært at sige fra overfor sin leder, kan det have temmelig store konsekvenser for en selv, sine kolleger og ikke mindst for børnene.