Jeg vil SKAT! – Vil du?

Jeg vil SKAT! – Vil du?

Er DIT liv blevet lettere med skattelettelser? – Er DIN løn banket i vejret med bankpakker? – Er DIN velfærd blevet bedre med velfærdforligets nedskæringer?

Den politik, der føres nu, har givet os forringede dagpenge, dårligere folkeskoleuddannelse, beskæringer af godtgørelserne til efteruddannelse, stramninger i sygedagpengeloven, privatisering af daginstitutioner og hospitaler, og næst på listen står afskaffelsen af efterlønnen. – Alt sammen tiltag, der udspringer af en enerverende gentagelse af, at vi ikke har råd til velfærd!

Pædagogmedhjælperne i PMF Fyn søger andre veje og siger:

Jeg vil SKAT! – Vil du?

Vi mener, at Danmark HAR råd til, at velfærdsydelserne igen kan udføres med den kvalitet og omsorg, som vi pædagogmedhjælpere og vore kolleger i omsorgs- og plejebranchen brænder for at levere, og som alle danske samfundsborgere fortjener at modtage. – Vi HAR råd til en rimelig dagpengeperiode for vore ledige som betaling for et af de mest fleksible arbejdsmarkeder i Europa. – Vi HAR råd til offentlig behandling af høj kvalitet for vore syge og svage. – Vi HAR råd til en tidssvarende og kvalitetssikret folkeskole og trygge, omsorgsfulde daginstitutioner for vore børn. – Og vi HAR råd til efterløn for vore nedslidte og udbrændte kolleger, der ønsker en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet efter mange års trofast tjeneste.

Det handler om den politiske vilje til at finde pengene ad andre veje end udsigtsløse velfærdsforringelser.

En del af vores økonomi er i dag låst i fastfrysning af skatten på visse områder. 86 % af landets førende økonomer peger på muligheden for at finde finansiering her. – Mens regeringen stadig taler om at lette topskatten i 2014.

SF og Socialdemokratiet taler for, at vi skal arbejde os til en bedre økonomi, og at investeringer i offentligt byggeri skal fremrykkes.

Hvem skal forgyldes, hvis det står til dig? – Bankdirektøren, der kørte din bank neden om og hjem? – De, der slipper for at betale topskat, fordi skattelettelser har hævet loftet? - Coca-Cola og Mærsk?

Eller skal vi sikre offentlig velfærd for de mange, job og uddannelse for vore unge, dagpenge for vore ledige og efterløn for vore trætte og nedslidte?

Hvad er det for et Danmark, vi ønsker?

Vi ved det godt og er villige til at gå andre veje sammen med flertallet af Danmarks befolkning:

Jeg vil SKAT! – Vil du?

Udtalelse fra PMF Fyns generalforsamling d. 14.04. 2011

 

Udtalelsen kan hentes som PDF-fil her!

Senest redigeret den 28.02.2012 af Frank Lundgren