Bevilling-GF

Gør noget – International Aktion 10 – Styrk fagbevægelsen i Østlandene

 

En af fagbevægelsens allervæsentligste opgaver er at udvise solidaritet – også international solidaritet i form af økonomisk støtte og opbakning til folk i andre lande.

 

Østlandene har været gennem store økonomiske omvæltninger og privatiseringer. Mange har mistet jobbet, og en stor fattigdom har bredt sig. Hvor fagbevægelsen i østlandene tidligere har været statsstøttet, er den nu mange steder trængt, og det er svært at udføre fagligt arbejde. Det skyldes, at en del af de østeuropæiske regeringer har besluttet, at inddrage fagbevægelsens ejendomme, hvilket fjerner den økonomiske og operative platform for fagbevægelsen. Derfor har de alvorligt brug for vores hjælp – her og nu! Det gælder kampen for faglige rettigheder og bedre levevilkår.

 

Derfor støtter fagbevægelsens solidaritetsindsamling ”GØR NOGET 10” fagbevægelsen i østlandene, og i LO-region Syddanmark samles der ind til 2 projekter:

 

Uddannelse af faglige tillidsrepræsentanter i Rumænien.

HK Midt købte i 1992 et hus til handelsforbundet Cluj og har siden støttet bl.a. ved at drive huset. Cluj har i øjeblikket ca. 600 lokale medlemmer. Alle i fagforeningen arbejder frivilligt, da der ikke er råd til lønninger. De har brug for midler til at uddanne agitatorer og tillidsrepræsentanter. Multinationale firmaer etablerer sig i øjeblikket i det nordlige Rumænien Uden en aktiv og uddannet fagbevægelse har de multinationale firmaer frit spil med hensyn til, hvordan de behandler deres ansatte. Midlerne fra Danmark vil gå til uddannelse af TR’er og til kampen for at bevare og håndhæve faglige rettigheder.

 

Fagbevægelsens undervisningscenter i Tirana, Albanien:

Centret blev oprettet i 1996 med støtte fra DANIDA og har fungeret som uddannelsessted for tillidsrepræsentanter.  Skolen er et vigtigt element i dannelsen af en effektiv og velfungerende Albansk Fagbevægelse. Skolen har stor betydning for medlemshvervningen og fagbevægelsens udbredelse og konsolidering i landet. I øjeblikket er situationen for fagbevægelsen i Albanien kaotisk. Alle fagforeningsejendomme inddrages af staten. Det betyder, at grundlaget for fagbevægelsen smuldrer. Arbejdet med at uddanne tillidsfolk er i fare. Staten inddrager måske bygningerne, hvorefter undervisningen må foregå andet steds.

Midlerne skal gå til at bevare skolen og understøtte til uddannelse af tillidsrepræsentanter.

 

PMF Fyns generalforsamling bevilligede den 28. april 2010  10.000 kr. samlet til de 2 projekter.