Gratis advokatrådgivning - PMF Fyn

Gratis advokatrådgivning til alle LO-medlemmer

LO FYN og VESTFYN

GRATIS ADVOKATRÅDGIVNING TIL ALLE LO-MEDLEMMER 

Det gratis tilbud omfatter KUN rådgivningen

Eventuel videre sagsbehandling skal aftales med advokaterne

Advokaterne kan IKKE tag sig af socialrådgiversager.

Advokat Per Jørgensen vil være at træffe, hos LO Fyn, Lumbyvej 11 A, 2. sal tv, hver anden tirsdag fra kl. 15.00 – 17.00 i 2017. Første gang 10/1.

Advokat Lemmy Fialin træffes sidste torsdag i hver måned hos 3F – Østfyn, Vestergade 32, Nyborg fra kl. 15.00 – 17.00 i 2017. Første gang 26/1.

DER SKAL AFTALES TID - til begge steder - VED HENVENDELSE TIL LO Fyn, TLF. 66 14 04 15.

Se mere i folderen nederst på siden: Lo Fyn og Lo Vestfyn

LO SYDFYN

Se mere i folderen nederst på siden: Lo Sydfyn

 

Rådgivningen vil eksempelvis kunne omfatte følgende:

Problemer vedrørende fast ejendom, så som:

 • Mangler ved huset i forbindelse med køb.
 • Tvister mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejeforhold.
 • Tvister mellem andelsboligforeninger og andelsboligtagere i andelsboligforeninger
 • Problemer af skattemæssig karakter.
 • Forholdet til det offentlige eller til naboer.
 • Vigtige overvejelser forinden beslutning om køb eller salg af fast ejendom.
 • Salg af ejendom.

Erstatningsspørgsmål, eksempelvis:

 • Erstatning for såvel personskader som skader på ting i forbindelse med trafikuheld, sportsskader eller skader forvoldt ved vold eller lignende.
 • Familieforhold, eksempelvis
 • Hvornår er det vigtigt at oprette testamente, ægtepagt eller samejekontrakt. - Hvad er konsekvensen af at undlade?
 • Rådgivning omkring separation og skilsmisse. Herunder forældremyndighed.
 • Rådgivning i forbindelse med dødsfald i nær familie.