Giv din nye kollega en god start på jobbet som pædagogmedhjælper

Sig goddag til hende eller ham og spørg om der er noget, du kan hjælpe med.

Styrken i vores faglige fællesskaber bygger på, at vi er korrekt organiseret. F.eks. er lærere organiseret i DLF, pædagoger i BUPL, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i PMF Fyn. Derfor vil det være en god idé, at din nye kollega melder sig ind i PMF Fyn.

... og måske er der andre, du skal sige goddag til

Der er også nogle, som har været flere år i arbejdet som pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper uden at blive medlem af PMF Fyn.

Det kan skyldes,

  • at de aldrig har fået et tilbud i hånden,

  • at der aldrig er nogen, der har spurgt dem,

Så kan du hjælpe dem!

Det kan også skyldes,

  • at de har nogle fordomme mod fagforeninger,

  • at de ikke synes, de har råd.

Så kan du give dem nogle fakta!

- Udfyld indmeldelsesblanketten som medfølger og send den til PMF Fyn.

Alle ansatte pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, lærere, pædagoger, rengøringsassistenter osv. kan få to biografbilletter for hvert nyt PMF medlem, de indmelder

(gælder pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i: ordinær ansættelse, fleksjob og løntilskudsjob samt timelønnede eller mdr. lønnede vikarer).

Hent indmeldelsesblanketten her og udfyld den.

Når vedkommende har betalt sin første måneds kontingent, modtager hververen biografbilletterne med posten.

Betingelser:

  • PMF Fyn forbeholder sig retten til at stoppe kampagnen uden yderligere varsel.
  • Tillidsrepræsentanter for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere kan højst modtage 2 x 2 biografbilletter pr. kalenderår.