Sygefravær

Forebyggelse af sygefravær

Som TR eller AMR spiller du en rolle i at være med til at udforme en sygefraværspolitik, hvor forebyggelse af sygefravær bliver vægtet højt.

Forebyggelse af sygefravær skal prioriteres højt, når sygefraværspolitikken udformes

Alle – både ledere og kolleger – er interesseret i at nedbringe sygefraværet mest muligt. Især arbejdsrelateret sygefravær er et indsatspunkt for arbejdspladsen sammen med TR og AMR. Derfor bør forebyggelsen vægtes højt, når sygefraværspolitikken skal udformes.

TR og AMR skal være med til at sikre at sygefraværspolitikken bliver brugt

TR og AMR har begge et ansvar for, at være med til at sikre, at arbejdspladsens sygefraværspolitik bliver brugt og kendt af medarbejderne. Ellers er der risiko for, at det kun består af flotte formuleringer, der bliver placeret på reolen i pæne mapper uden at blive brugt i praksis.

Sygefravær

Sygefravær rammer alle i større eller mindre grad. Gennemsnitligt har FOAs medlemmer et højere sygefravær end andre. Arbejdsmiljøet - både det fysiske og psykiske - har stor indflydelse på sygefraværet.

Når arbejdspladsen er ramt af sygefravær, går det ud over de raske. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges med et reduceret personale eller med hjælp fra vikarer, når en kollega bliver syg.

Eksempler på hvad der skal være klare retningslinjer for ved sygefravær:

  • Hvilke opgaver kan en vikar udføre?
  • Hvilke opgaver kan udskydes?
  • Hvem gør hvad?

Klare retningslinjer skal sikre, at de raske ikke bliver overbebyrdet, så der opstår risiko for, at de også bliver syge. Klare aftaler forebygger tillige usikkerhed og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad gør du, hvis sygefraværspolitikken ikke fungerer?

Hvis sygefraværspolitikken ikke fungerer i praksis, skal du tage det op i MED - enten hvis du selv sidder med i MED-udvalget eller via den repræsentant på arbejdspladsen, der gør det.

Arbejdspladsen skal bidrage til at fastholde medarbejdere ramt af sygefravær. TR og AMR har bl.a. følgende opgaver ift. sygefravær

  • Vide, hvor stort sygefraværet er på din arbejdsplads og sammenligne med andre arbejdspladser
  • Være med til at formulere en fraværspolitik, som bærer præg af gensidig tillid mellem ledelsen og medarbejderne
  • Være med til at skabe åbenhed om fravær
  • Deltage i fraværssamtaler
  • Se på sammenhængen mellem sygefravær og arbejdsmiljøet
  • Kende arbejdsdelingen mellem dig som tillidsvalgt og PMF FYN, når en sygemeldt kollega har brug for særlig støtte

Der er vedtaget en række love og indsatsområder for at nedbringe sygefravær og hjælpe den enkelte tilbage til arbejdsmarkedet. Herudover har arbejdsmarkedet parter indgået aftaler f.eks. Rammeaftalen om socialt kapitel og Trivselsaftalen.

Sygefraværsstatistikker

Sygefraværssamtaler, hvor I evt. kan se om samtalerne viser, at der er generelle problemer i arbejdsmiljøet
Spørgsmål om sygefravær, som blev stillet i første fase i APV-kortlægningen
Viden fra fratrædelsessamtaler med tidligere ansatte, som fortæller om sygefravær i samtalen

Er der former for sygefravær, der ikke skal behandles i APV?
Sygefravær der ikke er arbejdsbetinget, skal ikke behandles i APV. Der kan være sygdom eller sorg i privatlivet, der er årsag til fravær, og som ikke skyldes betingelser i arbejdet.

Ajourføring af APV

Hvis I ved, hvad der kan gøres for at løse problemet, skrives løsningsforlaget ind i APV. Hvis I ikke ved, hvad der skal gøres, eller hvis det ligger uden for arbejdspladsens handlemuligheder, noterer I, at I har brug for hjælp.