Øvrige gode råd

APV - Formindsk antallet af arbejdsulykker

I dagligdagen kan der gøres mange små ting for at undgå ulykker på arbejdspladsen.

Registrering af nærved ulykker er vigtig i forebyggelsen af arbejdsulykker.

Et eksempel kan være:

Der er ”spildt” på gulvet i institutionen. Årsagen er et defekt køleskab, der ind imellem lækker vand.

Du har nævnt problemet overfor din nærmeste leder. Du glider i en sjat vand og brækker armen.

En sådan skade kunne være undgået, idet I var viden om forholdet.

Du skal videre efter skaden er sket

I mange arbejdsskadesager vil PMF henvise dig til Arbejdsmedicinsk Klinik eller få iværksat en rundbordssamtale med kommunen og eksempelvis Arbejdsskadestyrelsens fastholdelsescenter. Dette blandt andet for at få klarlagt, hvordan du kommer videre i dit arbejdsliv og i din arbejdsskadesag.

Måske skal du igennem en arbejdsprøvning eller måske skal du omplaceres til noget andet arbejde. Det kan også ende med at du får tildelt et fleksjob eller en pension. Dette vil PMF hjælpe dig med at få afklaret.

Det gør PMF Fyn i din sag

Er du medlem af fagforeningen står vi parat til at hjælpe dig med råd og vejledning, hvis du får en arbejdsskade.

Involvér din afdeling tidligt i forløbet, så din sag ikke risikerer at køre skævt fra starten af. Ofte bliver en arbejdsskadeanmeldelse ikke udfyldt korrekt, og det kan betyde, at du mister retten til erstatning.

Vurderer PMF, at der skal ses på din sag af forbundets lægekonsulent eller advokat, vil det ske uden udgifter for dig. PMF / FOA har igennem årene ført rigtig mange sager mod Ankestyrelsen og arbejdsgiverne.

For yderlig hjælp kontakt PMF Fyn.