Anmeld trusler og vold

At have været udsat for trusler eller vold på sit arbejde er en alvorlig sag. Det kan påvirke en fysisk, såvel som psykisk.

Trusler og vold kan vise sig som en arbejdsulykke eller efterfølgende vise sig som en erhvervssygdom.

Det skal du gøre, hvis du har været udsat for trusler eller vold:

 1. Kontakt din leder og arbejdsmiljørepræsentant. Ledelsen skal sørge for, at din skade bliver anmeldt hos Arbejdsskadestyrelsen samt registreret i jeres APV/safetynet.
  Få anmeldt din skade inden 1 år – ellers kan du risikere at miste retten til erstatning. Det er din arbejdsgiver, læge eller tandlæge der skal anmelde skaden til.
  Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Det er meget vigtigt, at du får beskrevet din skade så detaljeret som muligt.

 2. Søg straks råd og vejledning hos PMF Fyn

 3. Du har også mulighed for at anmelde din skade til politiet.
  Det skal ske inden for 72 timer efter hændelsen.
  Hvis du har et krav, skal dette være fremsat overfor Erstatningsnævnet senest 2 år efter hændelsen har fundet sted.

  Hvis du skal gøre dig forhåbninger om at få erstatning for vold, skal følgende være opfyldt:
  Anmeldelse til Erstatningsnævnet (vold).
  Anmeld til politiet inden 72 timer efter skaden.

  Få politiet til at videresende din anmeldelse til Erstatningsnævnet (inden 2 år efter skade)

 4. Forsikring erstatning
  Få fat i eventuelle vidner, skadestuerapport, interne registreringer mv. der kan understøtte hændelsesforløbet.