Anmeld en erhvervssygdom

Kontakt din leder og arbejdsmiljørepræsentant. Læge/Tandlæge skal anmelde din skade til arbejdsskadestyrelsen(arbejdsskadeforsikringen) Arbejdsskadestyrelsen samt registreret i jeres APV/safetynet.

  1. For erhvervssygdomme regnes anmeldelsesfristerne fra det tidspunkt, hvor lægen har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget. Få anmeldt din Erhvervs skade inden 1 år – ellers kan du risikere at miste retten til erstatning.
    Det er din arbejdsgiver, læge eller tandlæge, der skal anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen.
    Hvis ikke din arbejdsgiver kan eller vil anmelde skaden, kan du få PMF til at hjælpe dig med at anmelde arbejdsskaden digitalt.
  2. Søg straks råd og vejledning hos PMF FYN.

Bemærk!

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde, hvis der er mistanke om, at arbejdet kan være årsag til en erhvervssygdom.

Hvis ikke din arbejdsgiver eller læge anmelder din skade, har du ret til selv at anmelde den. Du kan bruge din arbejdsmiljørepræsentant til at sikre anmeldelse af arbejdsskaden.

Først når du har modtager en bekræftelse fra forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen kan du være sikker på, at anmeldelsen er modtaget. Hvis der går mere end 1-1½ måned, før du modtager et kvitteringsbrev bør du kontakte forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedsstyrelsen telefonisk.