Anmeld en arbejdsulykke

Det skal du gøre, hvis du er kommet til skade i arbejdstiden på arbejdspladsen. Gælder også skiftende arbejdspladser eller hvor du i arbejdets tjeneste har opgave eller ærinde for arbejdspladsen i arbejdstiden.

 1. Kontakt din leder og arbejdsmiljørepræsentant. En arbejdsskade, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

  Ledelsen skal sørger for, at din skade bliver anmeldt hos Arbejdsskadestyrelsen samt registreret i jeres APV/Safetynet.

  Gå straks til læge/skadestue, og få dokumenteret din skade. Dette skal ske helst ske indenfor de første 72 timer efter ulykkestidspunktet. Dette kan være afgørende for arbejdsskadesagen.

 2. Søg straks råd og vejledning hos PMF FYN – også selvom du er i tvivl om hvorvidt dit uheld kan betegnes som en arbejdsskade.

 3. Tag eventuelt fotos der kan illustrere hændelsesforløbet. Især ved glatføreuheld kan det være nyttigt, hvis arbejdsgiver skal drages til ansvar. En skadestuerapport og vidner til dit uheld, er ofte nødvendige faktaoplysninger til sagen. Det er meget vigtigt, at du får beskrevet din skade så detaljeret som muligt.

 4. Gem dokumentation for eventuelle behandlingsudgifter

  Anmeldelse har 2 formål:
  forebyggelse
  erstatning

  Ud over arbejdsskadeforsikringen kan du måske få erstatning efter Erstatningsansvarsloven.
  Det forudsætter din arbejdsgiver kan drages til ansvar for at du er kommet til skade.
  Kontakt altid PMF Fyn for at få hjælp.

  Du kan også anmelde skade til skadevolders forsikring.
  Hvis det f.eks. er et barn der er årsag til din skade, kan du eventuelt få erstatning for forældrenes eventuelle ansvarsforsikring (husstandsforsikring).

  Kontakt altid din afdeling for at få hjælp.

  Bemærk: Først når du har modtager en bekræftelse fra forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen kan du være sikker på, at anmeldelsen er modtaget. Hvis der går mere end 1-1½ måned, før du modtager et kvitteringsbrev bør du kontakte forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedsstyrelsen telefonisk.