Medlemsmøde for ansatte i SFO og på skoler i Vallensbæk

Arbejder du i en SFO eller på en skole i Vallensbæk?
Så kom til møde om folkeskolereformen og hvad den betyder for dig.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: PIF, Løkkekrogen 11 G, i Vallensbæk

Kære Pædagogmedhjælper på fritidsordninger og skoler i Vallensbæk.

                                                                                                                                  

Du indkaldes hermed til medlemsmøde vedrørende den aktuelle situation omkring folkeskolereformen.

Mødet foregår på PIF, Løkkekrogen 11 G, i Vallensbæk, Torsdag den 13. februar 2014 kl. 17.15.

Vi opfordrer alle til at møde op. Der vil være en kop kaffe og en ostemad på mødet.

Vi foreslår følgende dagsorden:

1. Hvad har folketinget besluttet omkring den nye folkeskolelov, - og hvad har Vallensbæk kommune yderligere besluttet.

2. Er pædagogmedhjælperne blevet hørt – og hvad har svaret af konsekvenser?  Det videre arbejde i MED systemet.

3. Referat fra møde med Vallensbæk kommune den 17. januar 2014.

4. Få svar på dine spørgsmål: De varslede afskedigelser/ nedsættelse af timetal. Hvordan arbejder PMF videre og hvordan er dine rettigheder i forhold til opsigelse, nedsættelse af arbejdstiden, kombinationsansættelse, vikar på skolen, evt. arbejdsløshedsdagpenge osv.

(Har du modtaget noget skrifteligt, så medbring det på mødet, herunder dit ansættelsesbrev. Har du endnu ikke modtaget noget på skrift, er det vigtig du forbereder dig på at orienterer os om, hvad du så har fået oplyst via samtaler og andet)

5. Møde med borgmesteren.

6. Nye forhandlinger, presse, mm.

7. evt.

Vel mødt!

Fællestillidsrepræsentant Louise Berg, Tillidsrepræsentant Jakob Schønemann, Faglig sekretær Mia Bendtsen.