Generalforsamling 2018

Mød op og få indflydelse på din fagforenings lokale arbejde

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Sct. Jacobsvej 10, 2750 Ballerup
Målgruppe: Medlemmer af PMF afd. 1

Vi starter med spisning kl. 17.30. Generalforsamlingen starter kl. 18.30.

 


Du skal tilmelde dig for at deltage i generalforsamlingen senest den 22. oktober 2018:

 Tilmeld dig her


 

Dagsorden

 

1. Formalia

 

Dagsorden for generalforsamling 2018

 

2. Beretninger / fremtidigt arbejde

Kommuner

Ballerup

Ballerup kommunalbestyrelses vision 2019

Furesø

Gentofte

Gladsaxe

Herlev

Lyngby-Taarbæk


Udvalg

Organiseringsudvalget

TR/AMR-udvalget

OK-udvalget

Seniorklubben

3. Regnskab 2016+2017

 

Regnskab 2016

Regnskab 2017

 

4. Indkomne forslag

 

Regulering af deltidskontingent

Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. oktober 2018.

 

5. Budget 2019 og rammebudget 2020

 

Budget 2019

Rammebudget 2020

 

6. Valg:

 

a. Formand/HB-medlem/Fagligsekretær

b. Næstformand/HB-suppleant/Fagligsekretær

c. Kasserer

d. Faglig(e) sekretær(er), som er helt eller delvist lønnet

e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
To kritiske revisorer og -suppleanter

f. Faggruppelandsmøde-deltagere  

Se funktionsbeskrivelser for valgte

 

7. Eventuelt

 

Love

 Gældende love