Pressemeddelelse

Ansatte bør sikres fuld erstatning efter vold på arbejdet

Det bør ikke være nødvendigt for plejepersonale udsat for vold at sagsøge borgeren eller søge om godtgørelse i Erstatningsnævnet for at fuld erstatning. Derfor roser FOA nyt beslutningsforslag.

Når plejepersonale på offentlige og private arbejdspladser bliver slået, sparket, truet eller udsat for anden vold af borgerne i forbindelse med deres arbejde, er det i dag svært at sikre dem retten til fuld erstatning.

 

I dag kan en ansat, som er blevet udsat for vold eller trusler søge godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste hos Erstatningsnævnet eller hos den borger, der står bag volden.

 

At få en afgørelse fra Erstatningsnævnet kan tage op mod to år, hvilket i efteråret er blevet voldsomt kritiseret i en rapport udarbejdet til Justitsministeriet. Samtidig oplever mange det som et dilemma at rejse erstatningskravet over for borgeren eller dennes forsikringsselskab.

 

Problemstillingen vedrørende erstatning til ansatte, som har været udsat for vold af eksempelvis udadreagerende børn eller demente, har nu fået en gruppe folketingspolitikere fra Enhedslisten, SF og DF til at fremsætte et beslutningsforslag om, at regeringen skal finde løsninger, der giver den ansatte mulighed for at få fuld erstatning uden om Erstatningsnævnet og uden at skulle rette et krav direkte mod et udadreagerende barn eller en dement borger.

 

Forbundssekretær i FOA, Jens Nielsen, roser beslutningsforslaget og håber, at det kan føre til en lovændring.

 

“Plejepersonalet står i et etisk dilemma, når de skal politianmelde og anlægge civile søgsmål mod deres borgere for at kunne få den fulde erstatning. Oftest er det sårbare borgere, demente, handicappede eller psykisk syge borgere, som er ude af stand til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Reelt set har plejepersonalet lige nu kun muligheden at søge ved Erstatningsnævnet eller gå direkte efter skadevolderen og deres ansvarsforsikring, hvis de er så heldige, at der er sådan en,” siger Jens Nielsen.

 

Han mener, at der er mange gode løsningsmuligheder, og FOA er klar til at bidrage til at belyse dette yderligere.

 

”Overordnet er det positivt, at der nu kigges på dette område, og den omtalte analyse udarbejdet til Justitsministeriet har betydet, at der nu er større belysning af de mange problemer med sagsbehandlingen og ikke mindst sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet,” siger Jens Nielsen.

 

Folketinget 1. behandler forslaget tirsdag.

 

Læs analysen af Erstatningsnævnet og beslutningsforslaget.

Kontakt

Forbundssekretær Jens Nielsen, telefon: 31 40 01 39

Hent billede i høj opløsning

FOA-afdelinger

Danmarkskort over FOAs lokale a-kasser

I tvivl om afdeling?

Find din afdeling ud fra din situation:

Meld dig ind i FOA