Gang

Valgte og ansatte i FOA 1

Hvem kan du møde, når du kommer på besøg i FOA 1?

Afdelingsformand

Næstformand

Faglig sekretær

Faglig sekretær

Faglig sekretær

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Foto af Amalie Lund Jensen

Amalie Lund Jensen

Lederkonsulent

Servicemedarbejder

Servicemedarbejder

Teknisk servicemedarbejder