Gang

Valgte og ansatte i FOA 1

Hvem kan du møde, når du kommer på besøg i FOA 1?

Afdelingsformand

Næstformand

Faglig sekretær

Faglig sekretær

Faglig sekretær

Faglig sekretær

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Faglig konsulent

Lederkonsulent

Kommunikationskonsulent

Administrativ medarbejder

Servicemedarbejder

Servicemedarbejder

Teknisk servicemedarbejder