Repræsentantskabet

Repræsentantskabet i FOA 1 er afdelingens øverste myndighed imellem generalforsamlingerne.

Repræsentantskabet består af:

  • én repræsentant for hvert af de faglige udvalg
  • de generalforsamlingsvalgte, lønnede tillidsrepræsentanter
  • seks repræsentanter valgt af og blandt FOA 1's tillidsrepræsentanter, valgt for 2 år, tre i lige år og tre i ulige år
  • to repræsentanter valgt af og blandt FOA 1's arbejdsmiljørepræsentanter, valgt for 2 år, én i lige år og én i ulige år
  • én repræsentant for seniorklubberne valgt i henhold til § 11
  • formanden for de lediges klub