Generalforsamlinger

Brug din indflydelse – deltag i generalforsamlingen!

Som medlem af FOA 1 kan du deltage i den årlige generalforsamling og være med til at bestemme, hvad din fagforening skal lave det næste år.

   Generalforsamlingen er et årligt møde, hvor man:

  • Ser tilbage på året der gik

  • Planlægger året der kommer

  • Vælger den ledelse, der får ansvaret for at føre planen ud i livet    

Guide til nye deltager

Mødet begynder med at der vælges en dirigent, det vil sige ordstyrer. Formanden vil fortælle, hvem de foreslår som dirigent. Når dirigenten er valgt, er det ham/hende, der leder resten af mødet.

Første punkt er valg af stemmeudvalg. Man skal vælge nogle personer til at tælle om flest stemmer ja eller nej til forslagene. Det plejer at være sådan, at mødedeltagerne bliver enige om, at de ikke er nødvendigt. Folk kan godt selv se, om flest rækker hånden op ved ja eller ved nej.

Disse første punkter tager ikke særlig lang tid. De skal blot danne rammen om mødet.

Året der gik

Næste punkt på dagsordenen er repræsentantskabets beretning. Det er fagforeningens ledelse, der fortæller om, hvad der er sket i løbet af året. Når de er færdige med at fortælle, er der tid til at spørge og diskutere. Punktet afsluttes med, at mødedeltagerne vedtager beretningen. Det betyder at man godkender, at beretningen nævner de vigtigste ting, der er sket i løbet af året.

Så kommer årsregnskabet. Her ser man på, hvordan fagforeningens penge er blevet brugt i løbet af året. Man ender med at godkende regnskabet, dvs. at man viser tillid til at pengene er brugt på den måde, som regnskabet viser.

Nu har man afrundet det forløbne år, og så skal man se til at kigge fremad.

Året der kommer

Repræsentantskabet fremlægger deres forslag til fremtidige aktiviteter og de emner der især skal være fokus på frem til næste generalforsamling. Bagefter diskuterer man forslagene, og til sidst stemmer man om dem.

Punktet indkomne forslag forløber på nogenlunde samme måde. Alle medlemmer kan stille forslag. Fristen for at stille forslag fremgår af FOA 1's love. Alle forslag bliver fremlagt på generalforsamlingen, man diskuterer dem og stemmer om dem.

Valg

Det sidste punkt på dagsordenen er valg. En eller flere personer skal vælges til ledelse. Man bliver valgt for fire år ad gangen. Nogle år er formanden på valg, andre år er det næstformanden eller den faglige sekretær med økonomiansvar.

Hvis du pga. arbejde er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du i stedet brevstemme i FOA 1 forud for generalforsamlingen.