As

TR-møde 16. september 2020

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9801204802
Tid: til
Sted: FOA 1, Vilhelm Thomsens Allé 9, Valby
Målgruppe: Tillidsrepræsentanter i FOA 1
Ledige pladser 94
Tilmeldingsfrist: 11. september 2020 08:30
Tilmelding for enkeltpersoner: Medlem