Valgmøde - 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune

Valgmøde den 16. november. Fokus er 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune - fra idé til virkelighed”. Kom, og hjælp med at gøre ideen til virkelighed.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S
Målgruppe: Alle

Den offentlige sektor er under pres– og især medarbejderne er pressede.

I den københavnske fagbevægelse mener vi, at vi skal vælge en anden vej - hvor vi både kan styrke det faglige engagement hos de offentlige ansatte og reducere nedslidning.

Op til kommunalvalget d. 21. november opfordrer vi derfor politikerne i Københavns Kommune til at lave forsøg med en 30 timers arbejdsuge - selvfølgelig med fuld personale- og lønkompensation. Formålet er at styrke kvaliteten i kerneopgaven, sikre et godt arbejdsmiljø og sænke det arbejdsrelaterede sygefravær markant.

Vi påstår, at en 30 timers arbejdsuge vil give så stor reduktion i sygefraværet, at investeringen vil tjene sig hjem trefoldigt – både målt på sygefravær, højere kvalitet og mindre nedslidning.

  

 

Læs mere på facebook

 

 

Det er lokale københavnske fagforeninger, der står for initiativet og valgmødet. FOA 1, LFS, FOA SOSU, FOA / KLS, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening, HK Kommunal Hovedstaden.

For yderligere information kontakt Steen Vadgaard, næstformand i FOA 1