Klokke

Ordinær Generalforsamling Holbæk Seniorklub

Efter generalforsamlingen spiller vi banko og klubben er vært ved smørrebrød og en øl/vand.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9999-23-89-08
Tid: til
Sted: FOA Vestsjælland, Stenhusvej 35, Holbæk
Målgruppe: - Medlem af faglig afdeling
- Fyldt 60 år
- På efterløn
- Pensionist
- Førtidspensionist uanset alder
- Tag gerne en ledsager med
Ledige pladser 66
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning v/formand Elly Henriksen

6. Godkendelse af beretning

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
• Merete Frederiksen (genopstiller)
• Bente Ohlson (genopstiller)

Valg af næstformand:
• Joan Boll (genopstiller)

Valg af suppleant:
• Svend Andersen (genopstiller)

9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved smørrebrød og øl/vand.

Efter spisning spiller vi banko.

Vi spiller om gaver på en række og om 1 flaske rødvin på hele kortet.

Pris: 3 plader for 45 kr. og ekstra plader for 15 kr.

HUSK - tilmelding til spisning senest d. 20. februar på www.foa.dk/vestsjaelland eller 46973860.