Hvad kan Borgerservice hjælpe dig med?

Souschef Søren Forsmann fra Ringsted Borgerser-vice kommer og orienterer om hjælp til boligtilskud og selvangivelsen, fornyelse af kørekort, Flextrafik, ansøgning om ældrebolig og mange andre ting. Så kom og hør, hvad Borgerservice kan gøre for os.

Klubben er vært ved kaffe og kage.
Tilmelding ikke nødvendigt.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: NNF, Østre Parkvej 2G, 4100 Ringsted
Målgruppe: - Medlem af faglig afdeling
- Fyldt 60 år
- På efterløn
- Pensionist
- Førtidspensionist uanset alder
- Tag gerne en ledsager med