Generalforsamling i Pædagogisk Sektor

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-22-89-04
Tid: til
Sted: FOA Vestsjælland, Stenhusvej 35, Holbæk
Målgruppe: Alle medlemmer af Pædagogisk Sektor
Ledige pladser 52
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Stk. 5. Tidsfrister for sektor generalforsamling

Dato for ordinær sektorgeneralforsamling varsles med 3 måneders frist. Varslingen sker via nyhedsbrev til samtlige medlemmer af sektoren, samt ved kopi til afdelingens formandskab.

I varslingen oplyses der om 6-kalenderugers fristen for opstilling af kandidater til lønnede poster og indsendelse af forslag. I varslingen oplyses det også om valgte, der bestrider posterne i dag, stiller op til genvalg.

Tid, sted, dagsorden og indsendte forslag offentliggøres med 4 kalenderugers varsel på afdelingens hjemmeside.

Forslag kan efterfølgende stilles af sektorbestyrelsen.

Dagsorden:

1. Formalia
a) Valg af referent.
b) Valg af dirigent.
c) Godkendelse af forretningsorden.
d) Godkendelse af dagsorden.
e) Valg af stemmeudvalg.

2. Beretning
Sektorbestyrelsens beretning for perioden siden sektorgeneralforsamlingen d. 4. marts 2021.

3. Faglige mål/målsætninger


4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag ved fristen for indsendelse af disse.

5. Valg
Valg af 3 sektorbestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode (P.t. er Karen Christensen, Elin Bundgaard larsen og Pernille Arpe-Strøm valgt til disse poster. Karen Christensen modtager ikke genvalg. Elin Bundgaard Larsen modtager genvalg).
a) Valg af 1 sektorbestyrelsesmedlem på vakant post for en 2-årig periode.
b) Valg af 1 sektorbestyrelsesmedlem på vakant post for en 3-årig periode.
c) Valg af 2 sektorbestyrelsessuppleanter for en 2-årig periode.

6. Eventuelt

Berigtigelse for varsling af sektor generalforsamling
  • 26.01.22 - indsat på hjemmesiden
  • 08.02.22 - i nyhedsbrev
  • 04.10.22 - Dagsorden indsat på hjemmeside