Generalforsamling i Servicesektoren

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-22-89-05
Tid: til
Sted: FOA Vestsjælland, Japanvej 2, Slagelse
Målgruppe: Alle medlemmer af Servicesektoren
Ledige pladser 60
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Generalforsamlingen starter med oplæg og debat ved Afdelingsformand Nichlas Riise.

FOA’s struktur er i den kommende tid til debat, og ved kongressen i 2023, skal der tages beslutninger om hvordan FOA skal se ud i fremtiden. Ud fra oplægget skal debatten handle om hvad medlemmerne forventer af FOA. Nogle af emnerne er; kerneopgaver, tilgængelighed og serviceniveau.

 

Dagsorden:

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent

3. valg af referent

4. Berigtigelse af generalforsamlingen

5. Godkendelse af forretningsorden

6. valg af stemmetællere

7. Mundtlig beretning ved Sektorformand Hans Pedersen

8. Indkomne forslag:

• Faglige mål for generalforsamlingsperioden

9. Valg

• Valg til sektorbestyrelsen. Der er ingen nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg. Der er 3 vakante bestyrelsesposter og 2 vakante suppleant poster.

• Valg af faggrupperepræsentanter. Det indstilles at sektorbestyrelsen bemyndiges til at udpege faggrupperepræsentanter.

10. Eventuelt

11. Afslutning

 

Stk. 5. Tidsfrister for sektor generalforsamling

Dato for ordinær sektorgeneralforsamling varsles med 3 måneders frist. Varslingen sker via nyhedsbrev til samtlige medlemmer af sektoren, samt ved kopi til afdelingens formandskab.

I varslingen oplyses der om 6-kalenderugers fristen for opstilling af kandidater til lønnede poster og indsendelse af forslag. I varslingen oplyses det også om valgte, der bestrider posterne i dag, stiller op til genvalg.

Tid, sted, dagsorden og indsendte forslag offentliggøres med 4 kalenderugers varsel på afdelingens hjemmeside.

Forslag kan efterfølgende stilles af sektorbestyrelsen.

 

Berigtigelse for varsling af sektor generalforsamling

  • 26.01.22 - indsat på hjemmesiden
  • 08.02.22 - i nyhedsbrev
  • 04.10.22 - Dagsorden indsat på hjemmesiden