Heinrich Larsen

Faglig konsulent

Foto af Heinrich Larsen

Kontor:

Slagelse

Arbejdsområde:

  • Arbejdsmiljø
  • Overenskomst og aftaler
  • Ansættelses- og forvaltningsret
  • Advarsel, opsigelse og bortvisning
  • Bisidder