Heinrich Larsen

Faglig konsulent

Foto af Heinrich Larsen

Arbejdsområde:

  • Arbejdsmiljø
  • Afdelingsunderviser
  • Samtaler med tillidsvalgte
  • Bisidder
  • Advarsel
  • Bortvisning
  • Partshøring