Demokrati & Struktur

FOA Vestsjælland er medlemmernes fagforening, og det er medlemmerne, der beslutter grundlaget for fagforeningens arbejde og de overordnede mål, der arbejdes efter.

Repræsentantskabet beslutter rammerne for afdelingens drift og serviceniveau, de 4 sektorer arbejder med overenskomster og fagligheden, og de 3 områder har fokus på arbejdsgiverne og kommunerne.

Se mere under de enkelte overskrifter, hvor du kan deltage.