SPARK KL

Fra maj 2016 kan kommunale arbejdspladser bede om støtte af konsulenter fra SPARK.

KL og Forhandlingsfællesskabet står bag SPARK, der er et tilbud om dialog og faglig støtte til medarbejdere og lederes fælles arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

KL og Forhandlingsfællesskabet lancerer fra maj 2016 et nyt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne. Initiativet hedder SPARK og består af konsulenter, som kan besøge og understøtte kommunale arbejdspladsers eget arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Målgruppen er arbejdspladsernes lokal-MED og TRIOEN (ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter), og konsulenternes opgave er at medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere i arbejdet for et godt psykisk arbejdsmiljø.

SPARK kan støtte arbejdspladserne inden for de fire temaer:

  • Forandringer og omstillinger
  • Samarbejdet
  • Vold og trusler
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse

"Skræddersyet hjælp til psykisk arbejdsmiljø" > klik her

Se video om SPARK > klik her

Læs mere om SPARK > klik her

Gratis hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø > klik her