Danske Regioner

Danske Regioner arbejder målrettet for at medarbejdere og ledere har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor de oplever glæde ved deres arbejde og bruger deres høje faglighed til gavn for patienter og borgere.

Tilbud om ekspertrådgivning og inspiration 

Danske Regioner og de faglig organisationer i Forhandlingsfællesskabet har besluttet at videreføre tilbuddet om ekspertrådgivning i 2019-2021.

Formålet med ekspertrådgivningen er at tilbyde rådgivning om eller inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaven primært inden for temaerne:

  • Organisatoriske forandringer
  • Faglige forandringer
  • Vold og trusler
  • Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning

Alle regionale arbejdspladser og enheder kan søge om støtte, og forløbene skræddersys, så de præcis matcher behov og ønsker på den enkelte arbejdsplads.

Arbejdspladsen kan rekvirere bistand fra den enkelte udbyder fra 7. januar 2019.

Forløbene kan gå i gang, så snart aftalerne mellem arbejdspladsen og udbyderen er på plads. Først til mølleprincippet gælder.

Link til Danske Regioners hjemmeside: