Covid-19-arbejdsskade

Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom

Din arbejdsgiver anmelder sygdomstilfældet til arbejdspladsens forsikringsselskab og din læge anmelder til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Husk, at du skal have en kopi af anmeldelsen og en bekræftelse på anmeldelsen fra AES.

Har du brug for hjælp, så er du velkommen til at kontakte Liselotte Vistisen på tlf. 4697 1484 / 2490 6184 eller mail til lv032@foa.dk 

Læs mere - Vejledning om vurdering af arbejdsskader om sygdom med COVID-19