FOA Vest er ok med OK24

OK24 er overstået for denne omgang og FOA Vest er tilfreds med det opnåede resultat

Et varmt forår blev det i mere end en forstand.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område sluttede lige før deadline, og et stort flertal af medlemmer stemte den nye overenskomst hjem. Vi nåede ikke i mål med en tocifret lønstigning, men langt de fleste medlemmer kan se en pæn lønstigning på lønsedlen allerede nu, og den vil øges pænt over den to-årige overenskomstperiode.

Er vi tilfredse? Langt hen ad vejen landede forhandlerne et godt resultat, hvilket jo var hjulpet godt på vej af trepartsmidlerne. Desværre blev ikke alle velfærdsområder tilgodeset under trepartsforhandlingerne, men det gjorde dog, at det blev nemmere at tilgodese langt flere under organisationsforhandlingerne. Det lykkedes at tilgodese de lavestlønnede og få hævet honoreringer på ulempetillæggene med et historisk løft.

Nu ligger der så et stykke arbejde med forhandlinger på de områder, hvor aftaler er lagt ud lokalt. Lønstigningerne på velfærdsområderne er også tiltrængte, og de nye økonomiaftaler med kommuner og regioner, som skal kompensere for både demografien og velstandsudviklingen er også tiltrængte. Der er virkeligt et behov for, at man fra regeringens side understøtter både kommuner og regioner for at bevare den velfærd, vi alle er afhængige af.

Vi skal arbejde på, at midlerne så også bruges på velfærdsområdet, og medarbejderne kan mærke, at skruerne på arbejdspladsen ikke bliver ved med at strammes. Man kunne ønske, at der i stedet for de skattelettelser, der nu igen varsles for de mest velstillede, blev kanaliseret endnu flere penge til velfærdsområdet - Ligesom de nye milliarder fra råderummet kunne rette op på de sidste mange års underfinansiering og efterslæb.

Jeg ønsker jer alle en god sommer