FOA Vest kårer årets arbejdsplads

Nu kan du indstille DIN arbejdsplads som "Årets arbejdsplads" i FOA Vest

Nu kan du indstille din arbejdsplads i Billund, Varde, Fanø, Esbjerg eller Vejen kommune som "Årets Arbejdsplads" i FOA Vest.

Vi vil gerne gøre det synligt, når en arbejdsplads har gjort noget ekstraordinært for sine medarbejdere.

Som medlem har du mulighed for at indstille din arbejdsplads - din institution - din ude/inde gruppe - din dagplejegruppe - din SFO - dit team eller anden gruppe eller afdeling til titlen som Årets arbejdsplads i FOA Vest. Et eller flere af følgende kriterier skal bruges ved indstillingen.

  • Der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Der er lydhørhed og dialog på arbejdspladsen
  • Der er rummelighed
  • Der er socialt og kollegialt sammenhold
  • Der er igangsat nogle forbedringer på arbejdspladsen
  • Der er igangsat nogle gode initiativer
  • Det er et godt sted at være elev
  • Der er mulighed for kompetenceudvikling
  • Arbejdspladsen har en høj organisationsprocent

Indstillingen skal ske skriftligt med argumenter for, at netop din arbejdsplads er den bedste.

Forslaget skal være FOA Vest i hænde senest 30. september 2021 på vest@foa.dk

FOA Vest kårer Årets arbejdsplads, som offentliggøres på Fælles Faglig Dag 4. oktober 2021.

Præmien til Årets Arbejdsplads er et diplom til ophængning samt et lille traktement på arbejdspladsen.