Vaccinations-bivirkninger kan være en arbejdsskade

Har du bivirkninger efter at være blevet vaccineret mod COVID-19 kan det være en arbejdsskade. 54 sager er under behandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Alvorlige bivirkninger efter en vaccination mod COVID-19 kan være en arbejdsskade, hvis man har fået vaccinationen som et led i sit arbejde, og hvis der er opstået en skade som følge af vaccinationen. Det er en konkret vurdering om den enkelte skade kan anerkendes som en arbejdsskade. Bliver skaden anerkendt kan man få godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab ligesom ved andre arbejdsskader.

I de fleste sager ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har skadelidte haft influenzalignende symptomer, men der har også været alvorligere bivirkninger som balanceproblemer, synsforstyrrelser samt smerter, der har krævet behandling og indlæggelse.

Du er altid velkommen til at kontakte FOA Vest på 76 10 93 50 eller Vest@foa.dk hvis du har spørgsmål omkring en arbejdsskade.

Du kan også læse mere om anmeldelse af en arbejdsskade på FOAs hjemmeside– klik på punktet ”Skal der ske anmeldelse bare fordi medlemmet er vaccineret og i givet fald hvortil?”