Sådan fordeler vi arbejdet blandt a-kassens medarbejdere

I FOAs A-kasse Vest er vi 6 medarbejdere. 3 sagsbehandlere, 2 fuldmægtige og en a-kasseleder.

A-kasseleder: Helle Bomann Nielsen er konstitueret A-kasseleder

Fuldmægtig: Helle Nielsen og Winnie Larsen

Sagsbehandlere: Susanne Mols Poulsen, Lene Lange og Victoria Olivia Hansen.

Arbejdsopgaverne fordeles mellem sagsbehandlerne, ved at man på skift har telefonisk og personlig medlemsbetjening og på skift laver sagsbehandlingen. Det er ikke nødvendigt at kontakte samme sagsbehandler, men som medlem bestemmer du, hvad der passer dig bedst.

Lene varetager medlemsdelen med arbejdsopgaverne i forbindelse med ind- og udmeldelser, overflytning, forsikringsskift og kontingent.