Daglig og politisk ledelse

Daglig ledelse

FOA Vendsyssel ledes administrativt og økonomisk - mellem afdelingsbestyrelsesmøderne/generalforsamlingerne - af en daglig ledelse bestående af:

Afdelingsformand Leif Risgaard Jensen

Afdelingsnæstformand Lene Berendt 

Faglig sekretær Anne Thøgesen

Politiske ledelse

Daglig ledelse (se ovenfor) samt de tre sektorformænd:

Sektorformand social- og sundhedssektoren Hanne Christensen

Sektorformand servicesektoren Jesper A. Larsen

Sektorformand Pædagogisk Sektor Lene Engelbrecht Nielsen