Generalforsamlingerne i sektorerne er AFLYST/UDSAT

Sektorgeneralforsamlingerne i FOA Vendsyssel TORSDAG DEN 12. MARTS 2020 er aflyst!

Bestyrelsen i FOA Vendsyssel har besluttet at følge alle anvisningerne fra sundhedsmyndighederne. Herunder den konkrete risikovurdering for smitte, ved afholdelse af arrangementer med under 1000 deltager.

På baggrund af statsministerens indskærpelse af situationens alvor på pressemødet d. 10. marts, har vi efterfølgende revurderet risikoen ved de 3 forestående lokale Sektorgeneralforsamlinger d. 12 marts og besluttet at udsætte dem indtil videre.

Yderligere info om nyt tidspunkt følger når der er overblik over situationen.

Mange hilsner


Fra forbundet har vi i FOA Vendsyssel modtaget nedenstående:

Det er fortsat udmeldingen fra Forbundet, at alle i FOA opfordres til at følge myndighedernes vejledning om håndtering af Coronavirus (COVID19) nøje og efterleve retningslinjerne og anbefalingerne, som findes her:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Se også https://politi.dk/corona

Situationen omkring COVID19 ændrer sig hele tiden, og der opstår det spørgsmål, om FOA som organisation bør indføre yderligere restriktioner i forhold til afholdelse af møder, undervisning mv. Baggrunden for dette er, at der ved de møder mv. der afholdes i FOA regi typisk vil deltage et større antal medarbejdere inden for det sundhedsfaglige område, som varetager vitale funktioner, hvorfor en potentiel smittespredning her, vil have en betydelig negativ effekt.

Danske Regioner har besluttet at aflyse al regional kursus- og uddannelsesaktivitet i marts måned.

I FOA regi bør det ud fra forsigtighedsprincippet overvejes, om der indføres yderligere restriktioner fx. i forhold til afdelingsgeneralforsamlinger og faglige medlemsarrangementer.

I forbundet har vi modtaget et stigende antal henvendelser fra afdelinger vedrørende afholdelse af møder.

Det kan være vanskeligt at træffe beslutning om aflysning/udskydelse af allerede planlagte arrangementer. Senest har forbundet kontaktet Sundhedsstyrelsens hotline vedr. gennemførelse af Teknik- og Service Sektorens faggruppelandsmøde 9. og 10. marts, og meldingen var, at det ville være forsvarligt at afholde faggruppelandsmødet både i forhold til de repræsenterede faggruppers arbejdsområder og størrelsen på arrangementet.

Sundhedsmyndighederne er gjort opmærksom på, at den nuværende opfordring til at aflyse arrangementer med mere end 1000 deltagere ikke har betydning for de særlige forhold, der fx gælder i FOA, hvor det primært vil være medarbejdere inden for det sundhedsfaglige område, der er forsamlet til aktiviteter.

Forbundet opfordrer på den baggrund afdelingerne til at foretage en konkret vurdering i lyset af forsigtighedsprincippet forud for afholdelse af møder med et større antal medlemmer jf. oversigten ovenfor.

Hvis afdelingen beslutter at aflyse/udsætte et planlagt sektorårsmøde eller en afdelingsgeneralforsamling, bør afdelingen samtidig vurdere, hvorvidt dele af generalforsamlingen kan gennemføres elektronisk eller skriftligt.

Medlemmerne bør orienteres om beslutningen om aflysning/udskydelse og om baggrunden herfor.

Medlemmerne bør orienteres om, at det er afdelingens vurdering, at der er tale om force majeure, da risikoen for smittespredning blandt medarbejdere inden for det sundhedsfaglige område, herunder med risiko for omfattende karantæne til følge er stor. 

Forbundet forventer samtidig, at FOA ikke står som medarrangør af offentlige møder, herunder demonstrationer. 

 

Lagt på den 11.03.2020